Το μεγαλύτερό μας case study Ψηφιακού Μετασχηματισμού πραγματοποιείται στο Δημόσιο Τομέα (ΟΤΑ & Περιφέρειες) αντιμετωπίζοντας μια σειρά προκλήσεων με κοινό παρονομαστή την ψηφιοποίηση των διακινούμενων εγγράφων ανά διεύθυνση και την αυτοματοποίηση των διαδικασιών τους.

Η αρχικτεκτονική των ERP προγραμμάτων βασίζεται στη δημιουργία και επεξεργασία δυναμικών εγγράφων (Word, Excel, PDF) μέσω βάσεων δεδομένων. Πλαισιώνονται σε ένα εύχρηστο περιβάλλον με τη ροή διαδικασιών του Δημοσίου Τομέα (ΟΤΑ & Περιφέρειες) και με δυνατότητα οποιασδήποτε προσαρμογής στον εκάστοτε χρήστη/τομέα/οργανισμό.

 • Εισαγωγή Εγγράφων
 • Αρχειοθέτηση εγγράφων 
 • Διαχείριση εγγράφων 
 • Αναζήτηση εγγράφων και ροών εργασίας
 • Δημιουργία και επεξεργασία Δυναμικού Εγγράφου (Word, Excel, PDF) με βάση δεδομένων  

 • ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ:
  - ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ / ΕΡΓΩΝ
  - ΕΡΓΩΝ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
 • ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
 • ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ
 • ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΘΗΚΗΣ
 • ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΧΡΕΩΣΕΩΝ ΥΛΙΚΩΝ-ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ
 • ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
 • ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΓΑΛΑΤΟΣ

 • ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΠΙΣΚΕΥΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ / ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ
 • ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ / ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ
 • ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΘΗΚΗΣ
 • ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΧΡΕΩΣΕΩΝ ΥΛΙΚΩΝ-ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ
 • ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΙΝΗΣΕΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ / ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ
 • ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΥΠΟΑΠΟΘΗΚΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ
 • ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΒΛΑΒΩΝ – ΕΠΙΣΚΕΥΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ
 • ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΡΟΧΑΙΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ

 • ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΜΕΣΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
 • ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ
 • ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΚΙΝΔΥΝΩΝ
 • ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ
 • ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
 • ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΓΑΛΑΤΟΣ

 • ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ
 • ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΔΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ-ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ
 • ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΖΥΓΟΛΟΓΙΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ / ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΙΜΩΝ ΕΙΔΩΝ
 • ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΓΚΑΤΑΛΕΛΕΙΜΜΕΝΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

 • ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

 • ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΥΓ. ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
 • ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ
 • ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΑΡΑΒΑΣΕΩΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ
 • ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ ΑΙΓΙΑΛΟΥ
 • ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΛΑΪΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ

 • ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ

Χρησιμοποιούμε cookies για να βελτιστοποιήσουμε τον ιστότοπό μας

Πατώντας "Αποδοχή" συμφωνείτε με την Πολιτική Cookies και την Πολιτική Απορρήτου μας