Ευρωπαικός Κανονισμός Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων

GDPR

Ο ΓΚΠΔ καθορίζει λεπτομερώς τις απαιτήσεις για τη συλλογή, την αποθήκευση και τη διαχείριση προσωπικών δεδομένων από επιχειρήσεις και οργανισμούς.

Ο κανονισμός εφαρμόζεται εάν:

  • η επιχείρησή σας επεξεργάζεται προσωπικά δεδομένα και εδρεύει στην ΕΕ, ανεξάρτητα από το πού γίνεται η πραγματική επεξεργασία των δεδομένων
  • η επιχείρησή σας εδρεύει εκτός της ΕΕ αλλά επεξεργάζεται προσωπικά δεδομένα τα οποία αφορούν την παροχή προϊόντων ή υπηρεσιών σε άτομα εντός της ΕΕ, ή παρακολουθεί τη συμπεριφορά ατόμων εντός της ΕΕ

Ευρωπαική Οδηγία για την Κυβερνοασφάλεια

NIS2

Οι κανόνες της ΕΕ για την κυβερνοασφάλεια που θεσπίστηκαν το 2016 επικαιροποιήθηκαν με την οδηγία NIS2 που τέθηκε σε ισχύ το 2024. Εκσυγχρονίζει το υφιστάμενο νομικό πλαίσιο ώστε να συμβαδίζει με την αυξημένη ψηφιοποίηση και ένα εξελισσόμενο τοπίο απειλών στον κυβερνοχώρο. 

Με την επέκταση του πεδίου εφαρμογής των κανόνων κυβερνοασφάλειας σε νέους τομείς και οντότητες, βελτιώνει περαιτέρω την ανθεκτικότητα και τις ικανότητες αντιμετώπισης συμβάντων των δημόσιων και ιδιωτικών οντοτήτων, των αρμόδιων αρχών και της ΕΕ στο σύνολό της.

Ευρωπαική Πράξη για τις Ψηφιακές Υπηρεσίες

DS Act

Η πράξη για τις ψηφιακές υπηρεσίες ρυθμίζει τους διαδικτυακούς ενδιάμεσους φορείς και πλατφόρμες, όπως αγορές, κοινωνικά δίκτυα, πλατφόρμες ανταλλαγής περιεχομένου, καταστήματα εφαρμογών και διαδικτυακές πλατφόρμες ταξιδιών και καταλυμάτων.

Κύριος στόχος της είναι η πρόληψη των παράνομων και επιβλαβών δραστηριοτήτων στο διαδίκτυο και της παραπληροφόρησης, καθώς και την προστασία των καναλωτών. Προωθεί την ασφάλεια των χρηστών, προστατεύει τα θεμελιώδη δικαιώματα και δημιουργεί ένα δίκαιο και ανοικτό περιβάλλον διαδικτυακών πλατφορμών.

Νομοθετικό Πλαίσιο για την Τεχνητή Νοημοσύνη

AI Act

 Ο νόμος για την ΤΝ έχει ως στόχο να παρέχει στους προγραμματιστές και στους φορείς εφαρμογής ΤΝ σαφείς απαιτήσεις και υποχρεώσεις όσον αφορά συγκεκριμένες χρήσεις της ΤΝ. Ταυτόχρονα, ο κανονισμός αποσκοπεί στη μείωση του διοικητικού και οικονομικού φόρτου για τις επιχειρήσεις, ιδίως τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ).

Ο νόμος για την ΤΝ αποτελεί μέρος μιας ευρύτερης δέσμης μέτρων πολιτικής για τη στήριξη της ανάπτυξης αξιόπιστης ΤΝ, η οποία περιλαμβάνει επίσης τη δέσμη μέτρων για την καινοτομία στην ΤΝ και το συντονισμένο σχέδιο για την ΤΝ. Από κοινού, τα μέτρα αυτά θα εγγυηθούν την ασφάλεια και τα θεμελιώδη δικαιώματα των πολιτών και των επιχειρήσεων όσον αφορά την τεχνητή νοημοσύνη. Θα ενισχύσουν επίσης την υιοθέτηση, τις επενδύσεις και την καινοτομία στον τομέα της ΤΝ σε ολόκληρη την ΕΕ.

Εφαρμογή των κανονισμών με την επιλογή των κατάλληλων λύσεων

Χρησιμοποιούμε cookies για να βελτιστοποιήσουμε τον ιστότοπό μας

Πατώντας "Αποδοχή" συμφωνείτε με την Πολιτική Cookies και την Πολιτική Απορρήτου μας