Skip to main content

Επιδότηση ψηφιακού μετασχηματισμού μικρομεσαίων επιχειρήσεων

 

Από 22 Ιουνίου θα ειναι διαθέσιμο μέσω voucher Ψηφιακού Μετασχηματισμού Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων στα πλαίσια του ΕΛΛΑΔΑ 2.0 ένα πακέτο Υπηρεσιών με επιδότηση 90%. Το πρόγραμμα ονομάζεται «ΨΗΦΙΑΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΜμΕ» του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.

Επιλέξιμες δαπάνες που προσφέρονται από τη NetBee:

Δώσε τώρα στην επιχείρησή σου τα ψηφιακά εργαλεία που θα την απογειώσουν!

• Επιδότηση 90% σε μορφή κουπονιού
• Κουπόνια αξίας 1,000€ μέχρι 18,000€
• Αιτήσεις συμμετοχής από 22 Ιουνίου 2022 μέχρι και 31 Οκτωβρίου 2022
• Ισχύει για επιχειρήσεις μέχρι 250 εργαζομένους και με ετήσιο κύκλο εργασιών <€50 εκ.

• Οι ατομικές επιχειρήσεις και οι ΙΚΕ πρέπει να έχουν τουλάχιστον 1 εργαζόμενο με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας, για να είναι επιλέξιμες.

• Η εξαργύρωση των vouchers θα είναι διαθέσιμη από 1η Νοεμβρίου 2022.

 

 

Για να δικαιούται την επιδότηση, η επιχείρηση πρέπει να παρείχε απασχόληση με όρους εξαρτημένης εργασίας από 1/1/2021 έως 31/12/2021. Συνεπώς, αν η ατομική επιχείρηση δεν απασχολεί εργαζομένους τότε δεν είναι Δικαιούχος.

Κάθε επιταγή μπορεί να καλύπτει μία (1) επιδοτούμενη λύση, δηλαδή:

(α) Ένα ή περισσότερα εγκεκριμένα ψηφιακά προϊόντα/ υπηρεσίες, καθώς και

(β) συναφείς με τα παραπάνω συμπληρωματικές υπηρεσίες, η προμήθεια των οποίων πραγματοποιείται με μία (1) συναλλαγή.

Στις περιπτώσεις επιχειρήσεων της Κατηγορίας 2, 3 και 4, το συνολικό ποσό της ενίσχυσης μπορεί να αποδοθεί μέσω μίας ή περισσοτέρων επιταγών. Ο αριθμός και το ύψος της αξίας των επιταγών μπορεί να προσαρμόζεται με βάση τις ανάγκες του κάθε Δικαιούχου και τον αριθμό των διακριτών συναλλαγών χονδρικής. Σε κάθε περίπτωση όμως και σε αυτές τις κατηγορίες:

(α) κάθε επιταγή χρησιμοποιείται το πολύ σε μία συναλλαγή,

(β) το σύνολο της αναλογούσας επιχορήγησης παραμένει το ίδιο, ανεξάρτητα από τον αριθμό των επιταγών.

Επικοινώνησε με τη NetBee ή συμπλήρωσε την παρακάτω φόρμα ενδιαφέροντος και ένας εκπρόσωπος θα καταγράψει τις ανάγκες της επιχείρησής σου.

Στον αριθμό απασχολουμένων που υπολογίζονται για την επιλεξιμότητα και το ύψος του voucher, περιλαμβάνονται:

α) οι μισθωτοί
β) τα άτομα που εργάζονται για την επιχείρηση, έχουν σχέση εξάρτησης προς αυτήν και εξομοιώνονται με μισθωτούς με βάση το εθνικό δίκαιο·
γ) οι ιδιοκτήτες επιχειρηματίες·
δ) οι εταίροι που ασκούν τακτική δραστηριότητα εντός της επιχείρησης και προσπορίζονται οικονομικά οφέλη από την επιχείρηση.

‘O,τι αγοραστεί μέσω του voucher θα πρέπει να έχει τη μορφή τυποποιημένου επιλέξιμου προϊόντος, άρα και επιδοτείται. Οπότε, εάν κάποιο ψηφιακό εργαλείο/προϊόν χρησιμοποιηθεί για αυτό το σκοπό τότε εντάσσεται σαν λύση, για παράδειγμα αναβάθμιση του λογισμικού που υπάρχει στην πλατφόρμα και έχει εγκριθεί ως επιλέξιμη. Το redesign είναι υπηρεσία και δεν υπάρχει στο μητρώο. H Κατασκευή ιστοσελίδας δεν είναι επιλέξιμη. Επιλέξιμη δαπάνη είναι το SellBee

Σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα του Προγράμματος «Ψηφιακά Εργαλεία ΜΜΕ», οι αιτήσεις για όλους τους δικαιούχους καταχωρούνται έως και την Τετάρτη, 14 Σεπτεμβρίου. Στο χρονικό αυτό διάστημα δεν γίνεται δεκτή κάποια δαπάνη. Αν πραγματοποιηθεί οποιαδήποτε δαπάνη εντός αυτής της χρονικής περιόδου, υπάρχει το ρίσκο να μην εγκριθεί, οπότε και να μην καλυφθεί από το Πρόγραμμα. Καθώς το σημαντικό είναι να είναι επιλέξιμη δαπάνη και να περιγραφεί σωστά το προϊόν ή η υπηρεσία επιλογής.

Στην περίπτωση που η αξία του τιμολογίου υπερβαίνει το ποσό επιδότησης, ο Δικαιούχος μπορεί να λάβει επιχορήγηση ίση με την αξία επιταγής (επιδότησης) που πήρε και να εξοφλήσει το παραστατικό πληρώνοντας την υπόλοιπη αξία του συν το σύνολο του ΦΠΑ.

Αν η αξία του τιμολογίου είναι μικρότερη του ποσού επιδότησης, τότε ο Δικαιούχος μπορεί να λάβει επιχορήγηση 90% επί του ποσού που αναγράφεται στο παραστατικό και να εξοφλήσει πληρώνοντας την υπολειπόμενη αξία συν το σύνολο του ΦΠΑ.

Στις περιπτώσεις επιχειρήσεων της Κατηγορίας 2, 3 και 4, το συνολικό ποσό της ενίσχυσης μπορεί να αποδοθεί μέσω μίας ή περισσοτέρων επιταγών οι οποίες μπορούν να εξαργυρωθούν σε διάφορους Προμηθευτές.

Μόνον ο πρωτεύων ΚΑΔ επιδοτείται.

Η αίτηση πρέπει να καταχωρηθεί στoν παρακάτω σύνδεσμο με τα στοιχεία taxisnet (Θα χρειαστεί να εισάγεται τον αριθμό εργαζομένων και τους τζίρους των 3 τελευταίων οικονομικών ετών) μέχρι και τις 31 Οκτωβρίου 2022.

About the author

Παύλος Σταματόπουλος

NetBee General Manager - Development Manager - Digital Transformation Officer
IT Teacher of IEK DELTA 360

Χρησιμοποιούμε cookies για να βελτιστοποιήσουμε τον ιστότοπό μας

Have some tasty cookies..!

Πατώντας "Αποδοχή" συμφωνείτε με την Πολιτική Cookies και την Πολιτική Απορρήτου μας

Back to top